Danh sách điểm dịch vụ lưu trú (Homestay) dành cho du khách, khách phượt Tam Kỳ tại Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh

1. DỊCH VỤ LƯU TRÚ CẢNH TIÊN HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.     SĐT: 0935474958

2. DỊCH VỤ LƯU TRÚ THIÊN TRÚC HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.     SĐT: 01277914915

3. DỊCH VỤ LƯU TRÚ ANH THƯ HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.      SĐT: 01648994927

4. DỊCH VỤ LƯU TRÚ TÂM NHƯ HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.      SĐT: 01658173461

5. DỊCH VỤ LƯU TRÚ NGHIÊU LUẬN HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.      SĐT: 01688487756

6. DỊCH VỤ LƯU TRÚ PHƯƠNG THẢO HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.      SĐT: 01639045160

7. DỊCH VỤ LƯU TRÚ HỒNG HẢI HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.        SĐT: 0905261112

8. DỊCH VỤ LƯU TRÚ LỰC HOMESTAY

Đ/c: Thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh.        SĐT: 01663289948

9. DỊCH VỤ LƯU TRÚ MINH PHÁT HOMESTAY

Đ/c: Thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh.        SĐT: 0973563040

10. DỊCH VỤ LƯU TRÚ HẢI ÂU HOMESTAY

Đ/c: Thôn Hạ Thanh 1, xã Tam Thanh.        SĐT: 0935236784

11. DỊCH VỤ LƯU TRÚ BIỂN QUÊ HOMESTAY

Đ/c: Thôn Trung Thanh, xã Tam Thanh.         SĐT: 01208128222

12. DỊCH VỤ LƯU TRÚ QUANG VINH HOMESTAY

Đ/c: Thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh.      SĐT: 0932055520

—–

Xem thêm: Bản đồ du lịch Tam Kỳ

Xem thêm: Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh