Danh sách các loại hình du lịch Tam Kỳ dành cho du khách ghé thăm, bao gồm: du lịch biển, di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh tại thành phố Tam Kỳ.

1

Di tích Văn hóa, lịch sử

1

Danh lam thắng cảnh

  • Hồ Phú Ninh
  • Quảng trường 24/3
  • Biển Rạng Núi Thành
  • Bãi Sậy - Sông Đầm